Hótel – press kit

Allar myndir sem birtast á fjorukrain.is eru eign Fjörukráarinnar.

Myndirnar má ekki birta, afrita, senda eða breyta nema með skriflegu leyfi frá Fjörukránni.